ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาผู้ที่จะมาร่วมงานกับเรา ตามตำแหน่งต่างๆดังนี้

 

  Sales Engineer or Sales Executive

 

 

 
คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 22 - 29 ปี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโทรคมนาคม, บริหารการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย
 • บุคคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบ และมุ่งมั่น
 • มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษพอสมควร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานขายเครื่องเชื่อมสายใยแก้วนำแสง, OTDR, ระบบกันฟ้า, เครื่องทดสอบสายแลนและ
  ระบบไฟเบอร์ออพติคต่างๆ
 • นำเสนอและให้ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลลูกค้า
 • ดูแลและรับผิดชอบงาน Project / การประกวดราคา / การประมูล
 • สามารถดูแลลูกค้าเก่า เปิดตลาดใหม่ รวมถึงการเจรจาการขายบริการใหม่ๆ เพิ่มให้กับลูกค้าเก่า
 • ให้คำแนะนำและแก้ปัญหา ต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าแก่ลูกค้า
หลักฐานที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
 • ประวัติย่อหรือResume
 • สำเนาTranscript
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร

"นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการร่วมงานกับเราสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่ โทร 02-375-2700, 02-732-0509-12 email: advantek@advantek.co.th จดหมายส่งมาที่: 121 ซ.รามคำแหง 36/1 (ศรีสุโขทัย) ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240"


 

  นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

 

 

ทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะรับนักศึกษามาฝึกงานในภาคฤดูร้อนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้ ทักษะการทำงานจริง

ประสบการณ์ที่จะได้รับ
• ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขาย การติดต่อลูกค้า
• ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง ระบบการทำงานในองค์กร การประสานภายในองค์กร
• ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกวดราคา การประมูล ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
• ได้เรียนรู้ คิด วิเคราะห์ กลยุทธ์ต่างๆ
• ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการร่วมงานกับเราสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่
โทร 02-375-2700, 02-732-0509-12
email: advantek@advantek.co.th 
จดหมายส่งมาที่: 121 ซ.รามคำแหง 36/1 (ศรีสุโขทัย) ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240


ที่ตั้งบริษัท

บริษัทแอ็ดวานเทก เทคโนโลยี จำกัด
121 ซ.รามคำแหง 36/1 (ศรีสุโขทัย) ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
โทร: 02-732-0509-12
02-375-2700
 
แฟกซ์: 02-732-3597  
มือถือ: 083-819-4000  
 
อีเมล์:
advantek@advantek.co.th